سرطان زا بودن نوشابه های کولا را جدی بگیرید

محققان داده های مربوط به مصرف نوشابه های گازدار را براساس پتانسیل سرطان زایی فرآورده های برخی از رنگ های کاراملی جمع آوری کردند.
رنگ کاراملی یکی از متداول ترین  مواد موجود در کولا و سایر نوشیدنی های تیره رنگ گاز دار است. محققین بهداشت عمومی داده های مربوط به مصرف نوشابه های گازدار را براساس پتانسیل سرطان زایی فرآورده های برخی از رنگ های کاراملی جمع آوری کردند.
یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که بین ۴۴ تا۵۸ درصد افراد بالای ۶ سال حداقل روزانه یکبار نوشابه گازدار مصرف می کنند، این وضعیت احتمال قرارگیری در معرض ۴ – متیل میدازول را افزایش می دهد. این ماده یک نوع سرطانزا است که ممکن است در جریان تولید برخی از رنگ های کاراملی ایجاد شود.

 به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Keeve Nachman ؛”مصرف کنندگان نوشابه های گازدار به دلیل افزودن عناصر خوش طعم کننده به این قبیل نوشیدنی ها در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار می گیرند.

وی در ادامه افزود: این فرآیند غیرضروری سلامت عمومی را به مخاطره می اندازد و علاوه بر این تردید در مورد ادامه افزودن کارامل به نوشیدن ها را برجسته تر می سازد.

در سال ۲۰۱۳ تا اوایل سال ۲۰۱۴ محققین میزان ۴ – متیل میدازول را در ۱۱۰ نوشیدنی سنجیدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان داد که برخی از انواع نوشیدن های گازدار حاوی مقادیر زیادتر ۴ – متیل میدازول در مقایسه با سایرین بودند. برای مثال نوشابه های رژیمی حاوی مقادیر زیادتر این ترکیب بودند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجلهPLOS One منتشر شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *